Cinque Terre
Boş Parsel
Halife Köyü 102 ada 2 parsel (5.333,32 m2). Parsel üzerinde 375 m2 fabrika binası ile 301 m2 idari bina yer almaktadır.