Cinque Terre

Kanalizasyon ve yağmursuyu bağlantıları yapıldı.

Kanalizasyon ve yağmursuyu bağlantıları yapıldı.


Kanalizasyon ve yağmursuyu bağlantıları tms fabrikasının arkasından başlayıp urgan tekstil yanından 5. Caddedeki hatlara bağlantısı yapılmıştır.