Cinque Terre

SU ABONELİĞİ BAŞVURUSU SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

1-) Su aboneliğine istinaden başvuru dilekçesi ile Müdürlüğe müracaat edilmesi.

2-) OSB Müdürlüğünce firmanın su aboneliğinin karşılanabilmesi için gerekli şartlar ilgili firmaya üst yazı ile bildirilecektir.

Su Aboneliği için başvuru ekinde sunulması gereken belgeler:

* Su sayacı faturası
* Su sayacını numarası
* Güvence bedeli makbuzu (100,00.-TL)
(Halkbankası Kastamonu şubesi TR09 0001 2009 4820 0016 0000 13 no.lu hesap)

3-) Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra su sayacı takılarak OSB ile ilgili firma arasında su sözleşmesi imzalanacaktır.


ELEKTRİK ABONELİĞİ BAŞVURUSU SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

1-) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra kanuna göre 1 yıl içerisinde Elektrik tesisat uygulama projesinin Müdürlüğümüzce onaylanması gerekmektedir.

2-) Kanuna göre firma yapı ruhsatını aldıktan sonra inşaat aşamasında;

Geçici Şantiye elektriği almak için:

* Başvuru dilekçesi
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği evraklar
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği miktarın OSB hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
* 2 takım Şantiye elektrik projesi ile birlikte Müdürlüğe müracaatı gerekmektedir.

Yüksek gerilim elektrik aboneliği almak için:

* Başvuru dilekçesi
* OSB ‘nin Enerji müsaadesi yazısında belirtmiş olduğu evraklar
* YG Projesi(2 Takım)
* Vaziyet planı (2 Adet)
* Onaylanmış geçici kabul belgeleri (2 Takım)
* Trafo Test Raporu
* Sayaç teknik özellikleri ve bilgileri
* Tesiste kullanılacak malzemelerin TSE ve İSO belgeleri (2’şer Adet)
* Firmanın ticaret sicil gazetesi(2 Adet)
* İmza Sirküleri
* Nüfus cüzdanı fotokopileri
* OSB ‘nin üst yazıda belirttiği miktarın OSB hesabına yatırıldığına ilişkin dekont


DOĞALGAZ BAŞVURUSU SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

1-) Başvuru beyan formunun OSB Müdürlüğünden temin edilmesi.

2-) Beyan formu ile birlikte ilgili evrakların(Kargaz’a verilmek üzere) OSB Müdürlüğüne sunulması.

* Vergi Levhası (ftk.)
* Sicil Gazetesi (ftk.)
* İmza Sirküsü (yetkili kişinin)
* Nüfus cüzdanı (yetkili kişinin)
* Kaşe

3-) Başvuru sırasında sunulacak Kargaz tarafından belirlenen abonelik bedelinin yatırılması.

4-) Kargaz tarafından ilgili işlemler sona erdiğinde OSB Müdürlüğü ilgili firmayı bilgilendirecektir.

5-) Müdürlüğümüz tarafından ‘gazın açılması uygundur’ yazısı firma adına yazıldıktan sonra Kargaz A.Ş. gerekli gaz teminini sağlayacaktır.


ARITMA TESİSİ

Atık su arıtma tesisi yaklaşık 4.500 m2 alanda 800 m3/gün atık su arıtma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bölgemiz sınırları içerisinde kalan firmalardan kaynaklanan atık suların tamamı, son deşarj noktasına kollektör hattı ile birleştirilerek toplanacak ve Fiziksel+Kimyasal ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde 800 m3/gün evsel ve endüstriyel sıvı atık çevreye zarar verilmeden arıtılarak, belirlenen tesis yeri yakınından geçen Akpınar deresine deşarj edilecektir. Bu dere daha sonra Akburun Deresi, Daday Çayı, Karasu Çayı, Gökırmak ve Kızılırmak ile birleşerek en son Bafra İlçesinden Karadenize dökülmektedir. Atıksu Arıtma Tesisi'nde endüstriyel ve evsel atıksuların birlikte arıtılması planlanmaktadır.


İŞ MAKİNESİ KİRALAMA

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait kazıcı-yükleyici, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde firmalarımıza hizmet vermektedir.
İş makinesi kiralama bölge sınırlarımız içerisinde yapılmaktadır.
İrtibat Tel: 0(366) 212 75 32