Cinque Terre
Kanunlar
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
213 VERGİ USUL KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2872 ÇEVRE KANUNU
2981 İMAR ve GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER HAKKINDA KANUN
3065 KDV KANUNU
3093 TRT KURUMU GELİRLERİ KANUNU
3624 KOSGEB KANUNU
4264 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLERİN GELİR, KURUMLAR ve GEÇİCİ VERGİLERİNİN TERKİNİ HAKKINDA KANUN
4369 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU ve KDV KANUNU
4562 SAYILI OSB KANUNU
4646 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.KANUN
4737 ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
5084 YATIRIMLARIN ve İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN
5174 TOBB KANUNU
5217 ÖZEL GELİR ve ÖZEL ÖDENEKLERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
5237 TCK KANUNU ÇEVRE İMAR KİRLİLİĞİ
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
6223 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
6948 SANAYİ SİCİLİ KANUNU

Yönetmelikler
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ ve ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
OSB YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ MADDELERİN SU ve ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ