Cinque Terre
Tahsis Sonrası Gerekli Belgeler
   Bedelsiz arsa müracaat formu
   Yatırım Bilgi Formu
   Yatırım Taahhütnamesi (Noter Tasdikli 2 adet)
 Vergi Levhası
 Ticaret Sicil Gazetesi
 İmza Sirküleri
 Yetki Belgesi