Cinque Terre

FABRİKA BİNASI SATIŞ İLANI !!!

Satış İlanı

 

            Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Halife Köyü 102 ada 2 parselde (5.333,32 m2) yer almakta olan 375 m2 fabrika binası ile 301 m2 idari ve teknik bina olmak üzere toplamda 676 m2 kapalı alan için OSB Yönetim Kurulu tarafından satış işlemleri başlatılacaktır.

 

            13/12/2017  tarihinde saat 14.30-15.00 arasında OSB Müdürlüğü İdari Binasında başlangıç fiyatı 800.000,00-TL’den açık artırma şeklinde gerçekleştirilecek olan satışa katılım sağlayabilmek adına aşağıda belirtilen evrakların en geç 11.12.2017 tarihinde Müdürlüğümüze gönderilmesi ve mülkiyeti OSB Müdürlüğüne ait olan parsel üzerinde yer alan sanayi tesisinin satış işlemi kesinleştikten sonra mevzuat gereği bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

 

            Evraklar;

  • Kastamonu OSB Müdürlüğünden temin edilecek olan taahhütname, yatırım bilgi formu (kaşe ve imzalı olacak)
  • Banka referans mektubu
  • İmza sirküleri ve yetki belgesi
  • 000,00-TL teminat bedeli

 

Özel Şartlar:

  • Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 
  • Mahcuzun satış bedeli üzerinden belirlenecek KDV alıcıya aittir.
  • Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse açık artırmaya katılıp daha sonra satış bedelini yatırmamak sureti ile taşınmazın ikinci kez satışa çıkmasına sebep olanlar ilk satış bedeli ile son satış bedeli arasındaki farktan ve doğan diğer zararlardan, ayrıca temerrüt faizinden mesul olacaklardır. Bu fark öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği madde 71’de "Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4'ünden az taban alanlı proje üretilemez." denilmektedir. İlgili madde koşullarının yerine getirilmesi,
  • 4562 sayılı Kanunda belirtilen en az on kişilik istihdamın sağlanması,
  • İlgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.