Cinque Terre

SANAYİ İŞLETMELERİ İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDAN ÖNCE BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SANAYİ SİCİLİNE KAYIT İÇİN UYGUNLUK YAZISI ALMAK ZORUNDADIR!!!

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren, 7033 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle;

- Yeni kurulacak sanayi işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yazı alacak olup, kayıt için uygun olan işletmeler Kanunun 2. maddesi gereği üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde sanayi siciline kayıt olacaktır.

- Sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Ancak bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır.