Başvuru

Başvuru

Başvuru işlemleri OSB Uygulama Yönetmeliğinin 103. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

 1. (1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır.

 2. (2) OSB’den arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunur:

        a) Başvuru dilekçesi,
        b) Talep edilen arsa büyüklüğü,
        c) İkametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,
        ç) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı,
  kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,
        d) Varsa hedeflenen ithalat ve ihracat tutarları,
        e) Yaratılacak olan istihdam,
        f) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler.

 3. (3) Taleplerin uygun bulunması halinde, yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir.

 4. (4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

logo

İnebolu Yolu 18. km Gelindağı Mevkii Halime Çavuş Bulvarı Aksinir Köyü No:3 Kastamonu

Bülten

Web sitemizden yayınlanan bilgilerden haberdar olmak için Email adresinizi giriniz.