Dökümanlar

Dökümanlar

image

Parsel Tahsis Dilekçesi
Yapı ruhsatı talep dilekçesi
Yapı kullanma izin belgesi talep dilekçesi
GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep dilekçesi
Tapu talep dilekçesi
İmar durumu talep dilekçesi

PDF WORD BAŞLIK
Parsel Tahsis Dilekçesi
Yapı ruhsatı talep dilekçesi
Yapı kullanma izin belgesi talep dilekçesi
GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep dilekçesi
Tapu talep dilekçesi
İmar durumu talep dilekçesi
image

Vergi Levhası
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Yetki Belgesi

PDF WORD BAŞLIK
Bedelsiz arsa müracaat formu
Yatırım Bilgi Formu
Yatırım Taahhütnamesi (Noter Tasdikli 2 adet)
image

Yapı Ruhsatı
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)
GSM İşletme Ruhsatı
Tapu
Tapuda Cins Değişikliği
Kiralama

PDF WORD BAŞLIK
Yapı Ruhsatı
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)
GSM İşletme Ruhsatı
Tapu
Tapuda Cins Değişikliği
Kiralama
image

Su aboneliği için örnek dilekçe
Elektrik aboneliği için örnek dilekçe
Doğalgaz aboneliği için örnek dilekçe

PDF WORD BAŞLIK
Su aboneliği için örnek dilekçe
Elektrik aboneliği için örnek dilekçe
Doğalgaz aboneliği için örnek dilekçe
logo

İnebolu Yolu 18. km Gelindağı Mevkii Halime Çavuş Bulvarı Aksinir Köyü No:3 Kastamonu

Bülten

Web sitemizden yayınlanan bilgilerden haberdar olmak için Email adresinizi giriniz.